Privacy reglement

Reinder Mulder, pianist is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. U kunt contact met ons opnemen over alle aspecten rond Gegevensbescherming via het Contact-formulier op reindermulder.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Op reindermulder.nl worden persoonsgegevens verwerkt van mensen die formulieren invullen voor berichten of bestellingen. Dat zijn uitsluitend de zichtbaar ingevulde gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en een bericht of bestelling.

Autorisatie voor de beheerpagina

Van alle geslaagde of mislukte inlogpogingen worden tijdstip, e-mailadres en IP-adres gelogd. Er worden geen wachtwoorden bewaard, maar alleen controlegetallen en die worden versleuteld opgeslagen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag gebeurt dat

Op reindermulder.nl worden de persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doelen:

Op reindermulder.nl worden geen gegevens van websitebezoekers verzameld anders dan hierboven genoemd. Er worden geen besluiten genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Op reindermulder.nl worden persoonsgegevens niet langer dan 30 dagen bewaard na afloop van het doel waarvoor die gegevens nodig waren. Dat betreft de logs, berichten en bestellingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van uw verzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dat laatste gebeurt pas na persoonlijke beoordeling en met medeweten van betrokkene. Er worden geen gegevens gedeeld voor advertenties of marketing doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Er worden beveiligde cookies gebruikt voor het inloggen als beheerder. Er worden geen analytische of tracking cookies gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedereen heeft het recht om inzage te vragen in de over hem/haar vastgelegde persoonsgegevens en/of bezwaar te maken tegen verder gebruik van die gegevens. Via onze Contact pagina kunnen verzoeken daartoe gedaan worden. Dat betreft uitsluitend berichten en bestellingen met overeenkomstige naam en e-mailadres als in het verzoek. Na een bezwaar verwijderen wij de betreffende berichten en bestellingen. Eventuele openstaande bestelling(en) worden geannuleerd. Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op dat verzoek en zullen via e-mail een bevestiging vragen.

Klachten

Als u een klacht heeft, aanwijzingen heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen heeft van misbruik, horen wij dat graag via onze Contact pagina. In het geval dat wij uw klacht niet naar tevredenheid kunnen afhandelen, bestaat de uiterste mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reinder Mulder, pianist neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.